Söderskär

Pörtö Line har utvidgat sitt trafiknätverk till att omfatta även Söderskär. Under sommaren 2017 kommer reguljärtrafik att ordnas från Solviken (Nordsjö) i Helsingfors och Kalkstrand i Sibbo till Söderskär och tillbaka. 

Charterkryssningar och grupper kan bokas separat.

 

NORDSJÖ - SÖDERSKÄR - NORDSJÖ

m/s Söderskär

Tidtabell 1.6.2017 - (Ladda tidtabell .pdf)

Pris: 58 euro vuxen, 29 euro barn 6-12 år

 

KALKSTRAND - SÖDERSKÄR - KALKSTRAND

m/s Matilda

Tidtabell 3.6.2017 - (Ladda tidtabell .pdf)

Pris: 40 euro vuxen, 20 euro barn 6-12 år

 
 
Charterkryssningar, förfrågningar och bokningar: soderskar@eurowork.info