Tidtabeller Pörtö

PÖRTÖ-BODÖ-KALKSTRAND

Sommar 2020

1.5.2020: (Ladda tidtabell .pdf)

 

Höst/Vinter 2020-2021

1.10.2020 : (Ladda tidtabell .pdf)

Trafiken sker med Ms Pörtö, tfn 050 322 1611.

 

KALVÖ-SPJUTSUND-KALVÖ

Tidtabell 1.5.2020: (Ladda tidtabell .pdf)

Tidtabell 1.10.2020: (Ladda tidtabell .pdf)

Trafiken sköts med ms Pörtö, tfn 050 322 1611.

Notera att alla turer körs enbart på beställning

Morgontur bör beställas senast kl 18:00 föregående dag och eftermiddagstur senast kl 10:00 samma dag.

 

 

Större lastpartier förutom normalt handbagage bör bokas på förhand.

All transport av farlig last bör förhandsanmälas och kommas överens med befälhavaren.

Biljettpris: Pörtö-Bodö Trafik slutade uppbära passageraravgift fr.o.m. 1.1.2010 i enlighet med myndighetens direktiv på rutten Kalkstrand-Bodö förbindelsebrygga-Pörtö ångbåtsbrygga-Pörtö skolbrygga. Avseende passagerare till övriga bryggor uppbärs en avgift om 7 euro per passagerare (avses då Skyttenskär, Tredje holmen, Norra Bodö och Hamnholmen). Barn under 12 år och fast bosatta åker även gratis enligt tidigare praxis.

Vi kör till följande bryggor: Kalkstrand, Bodö förbindelse-brygga, Ångbåtsbryggan, Pörtö skolbrygga.

Vi stannar vid behov bland annat vid Tredje holmen, Norra Bodö, Skyttenskär och Hamnholmen. Svartviken under tiden 1.5 - 30.9 .

De som är på väg till fastlandet och önskar hämtning från Hamnholmen, Norra Bodö eller Tredje holmen skall beställa i förväg.

 

Resetid från Kalkstrand till Pörtö (eller tvärtom): Oftast ca 40 - 60 minuter. Tiden varierar enligt båt och före.

Ersättning för transport av större mängder bagage avtalas med skepparen.

Kontakta oss för mer information.

 

  •